در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 9 آذر 1400

برگزاری همایش فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان بیرجند ، در دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ، روز چهارشنبه ، دوازدهم آبانماه سال جاری ، همایش فرماندهان و جانشینان پایگاههای مقاومت بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان بیرجند با حضور جناب سرهنگ خراسانی مطلق ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ، جناب سرهنگ خنجری ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات استان خراسان جنوبی ، جناب اکبری ، فرمانده حوزه  مقاومت شهید تندگویان و مهندس مالکی ریس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ، در محل سالن جلسات این دانشگاه برگزار گردید. مالکی ضمن معرفی دانشگاه فنی و حرفه ای و رسالت دانشگاه به عنوان یک دانشگاه مهارت محور در جهت تربیت نیروی تکنیسین ماهر ، خواستار ارتباط بیشتر ادارات و کارخانجات شهرستان با دانشگاه و همچنین پذیرش بهتر دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی در کارخانجات و ادارات سطح استان شد. در ادامه سرهنگ خراسانی مطلق بر استفاده بیشتر از ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای و ارتباط تنگاتنگ با بسیج تأکید فرمودند. در پایان جلسه آقای محمد کدخدا از همکاران دانشگاه ، طی حکمی به عنوان جانشین فرمانده پایگاه مقاومت حوزه شهید تند گویان منصوب شد.

نظرات کاربران