در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

جهت طرح ارتقاء خوابگاه های دانشکده ها خانم دکتر رباط جزی ، مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای ، از دانشکده های خراسان جنوبی بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی استان خراسان جنوبی ، روز سه شنبه چهارم آذر ماه سال جاری ، خانم دکتر رباط جزی با همراهی مهندس مالکی ، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و هیئت همراه ، برای پیگیری وضعیت ارتقاء خوابگاهها ، آشپزخانه ها و غذاخوری ها واحد های استان ، جهت آماده سازی ، برای حضور دانشجویان ، در طبس حضور یافت .پس از زیارت بقعه متبرکه ، حسین بن موسی الکاظم در طبس ، از خوابگاه دختران و پسران ، آشپزخانه و سلف دانشکده فنی و حرفه ای طبس بازدید و در خصوص بهبود وضعیت خوابگاه دختران و سلف پسران رهنمود های لازم را بیان داشت . در ادامه ، با بازدید از دانشکده فردوس ، و مطلوب ارزیابی کردن خوابگاههای آن جهت تکمیل تجهیزات آشپزخانه توصیه هایی به همکاران فردوس داشتند . صبح روز چهارشنبه ، پس از بازدید از ساختمانهای شماره 1و2 دانشکده قاین در مورد اجرای دقیق ابلاغیه های ارتقاء نکاتی را بیان فرمود و قول همکاری داد . آخرین مرحله بازدید مربوط به دانشکده های پسران و دختران بیرجند بود که ضمن تشکر از همکاران در خصوص ارتقاء آشپزخانه واحد دختران بیرجند نکاتی را بیان داشت .مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه ، در جلسه جمع بندی و بررسی مصوبات ابلاغ شده ، راهنمایی های لازم را متذکر و مقرر شد ، در اسرع وقت این مصوبات پیگیری و انجام پذیرد.

نظرات کاربران