در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 7 مرداد 1400
  • ثبت اختراع کنتور با پره لوبی جهت سنجش دقیق دبی سیالات در محدوده وسیع به روش حبس سیال توسط اساتید گروه علوم مهندسی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ،  کنتور  با پره لوبی جهت سنجش دقیق دبی سیالات در محدوده وسیع به روش حبس سیال توسط ، دکتر مرتضی دلاکه نژاد ، دکتر مهدی ملایی و مهندس محمد ساجدی از اساتید گروه مهندسی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ،آموزشکده فنی ابن حسام بیرجند با شماره اختراع 104017 در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت اختراع شد.

    هدف این اختراع، رفع نواقص کنتورهای مکانیکی موجود با هدف افزایش دقت اندازه‌گیری و محاسبه دقیق میزان سیال عبوری و حفظ صرفه اقتصادی، با توجه ویژه به کنتورهای آب خانگی است. برای این کار، از روش حبس سیال توسط دو پره لوبی با طراحی ویژه و چهار چرخ دنده که با مکانیزم خاصی درون یک محفظه نصب شده‌اند، استفاده می‌گردد. مطابق طراحی انجام شده، عبور سیال از کنتور فقط با چرخش پره‌های درون محفظه امکان پذیر می‌باشد. مکانیزم اصلی عملکرد این دستگاه بدین گونه است که سیال در بسته‌های حجمی بین پره‌ها و دیواره محفظه محبوس شده و با چرخش پره‌ها به سمت خروجی کنتور هدایت می‌شود. با شمردن تعداد بسته‌های عبوری بر حسب میزان چرخش پره‌ها، حجم سیال عبوری از کنتور به کمک یک شمارنده اندازه‌گیری می‌شود.

    نظرات کاربران